Shesh Gange aur Parvati Sada Virajen Kailashi1

Liked

Various Artists

See More

In this video on Shiv Aarti (Kailashvaasi Shiv), the singer sings beautiful Shiv Stuti "Shesh Gange aur Parvati Sada Virajen Kailashi, Nandi - Vhringi Nritya Karat Hain dharat Dhyan hain Sukh Rashi, Shiv Shambu Har Har Mahadev, Jai Mahadev ……...

house of god
house of god
SAVE

Preferences

THEME

LANGUAGE