Gayatri Mantra by Suresh Wadekar

Liked
See More

AUM BHOOR BHUWAH SWAHA, TAT SAVITUR VARENYAM BHARGO DEVASAYA DHEEMAHI DHIYO YO NAHA PRACHODAYAT.

house of god
house of god
SAVE

Preferences

THEME

LANGUAGE